Kaynanam Nasıl Kudurdu?

Gölge Konuşuyor:

Buradaki ‘kudurma’ çift anlamlı. Louis Pastouer’den sonra kudurmanın gerçek anlamını daha az kullandık. Yirminci yüzyıl ve beraberindeki cinsel devrim kelimenin mecaz anlamını popülerleştirdi. Günümüzde yürürlükte olan daha ziyade kelimenin mecaz anlamı. Ne var ki, romandaki kaynana için işler değişiyor.tara0007

Sohbetlerinde, söyleşilerinde Hüseyin Rahmi, hep halk için yazdığını söylüyormuş. Kemal Bek’in de önsözde belirttiği gibi, onun amacı halkı yükseltmek, yüksek bir felsefeye doğru çekmekmiş. bundan dolayı da eserlerinde yalın bir dil kullanıyor, bazen romanın akışını kesip meseller ve görüşler bildiriyor. Fakat Berna Moran eserlerinde bunu tam başaramadığını söyler: “Ondan akılda kalan, gülmecesi, türlü tipleriyle, canlı bir İstanbul yaşamıdır.”

Onun romanlarında eleştirdiği tiplerin hattı hesabı yok. Bundan en çok nasibini alanlar ise hocalar, falcılar, cinciler, astrologlar vs. dir.  Gerçi bu tipler romanlarında genelde komik duruma düşüp, foyası meydana çıkan tiplerdir. O bizi, Batı’nın pozitif, ilerici, aydınlanmacı ve bilimsel değerlerinin yükselteceğine inanır. Kaynanam Nasıl Kudurdu’nda ise bu bahsettiğim öğelerin tamamı mevcut.