Barabbas

Gölge Konuşuyor:

Cüce gibi dev bir romanı yaratan Par Lagerkvist’in görece vasat bir romanı. İyi olmaya çalışıyor ama bunu başaramıyor sanki. Aslında dil üslup Cüce ile aynı hem öykü hem de ana karakter Cüce‘deki kadar güçlü değil fakat. Roman ilerledikçe Barabbas iyi biri olmayı başarıyor ama, roman biraz güdük kalıyor. Cüce‘nin ana karakteri Cüce ise en iyi kötü karakter oskarını hakkediyor.tara0009

Par Lagerkvist romanını İncil’deki bir öykücük üzerine kurmuş: Öyküde Barabbas’ın yolu ilginç bir şekilde İsa Peygamber ile kesişiyor. Barabbas aynı gün İsa ile Golgotha tepesinde asılacak olan bir ikinci kişi, bir hayduttur. Fakat Potnios Pilatus bayram dolayısıyle suçlulardan birini affedebileceğini söyler. Onun aklından geçen İsa’dır. Ancak Yahudiler bu seçeneğe karşı çıkarlar. Öykünün gerisini herkes tahmin eder.

İşte Lagerkvist bu öykünün devamını yazmış. Romanın başlarında haydutun İsa’nın hikayesine olan merakı sözkonusudur. İlerledikçe roman, Barabbas, İsa’dan ve hikayesinden etkilenir. Düşüncelerini öğrenir, onu anlamaya çalışır. Bir başka köle Ermeni Sahak ile tanışması ise bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra ise ikisi bir tür vecd durumu yaşarlar anlatılan hikayeler nedeniyle. Bedenen zayıf olan Sahak, cüsseli Barabbas’ın koruması altındadır. İkisinin de bir tür siyasi suçlu muamelesi göreceği günler yakındır…

Konuşmama son verirken bir türlü anlam veremediğim, kafama takılan yayıncılıkla ilgili bir düşünceyi söylemeden duramayacağım. Türkiye’de bu kadar yayıncı varken Par Lagerkvist gibi bir yazarın kitaplarının baskısının bulunmaması… Anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten…