Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga

Gölge Konuşuyor:

Kinizme, umutsuzluğa karşı yazıldığı için önemsenmesi gereken bir eser. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu şiarını tekrarlıyor bu bakımdan kitap. Bu dünya Sultan Süleyman’a kalmadığı gibi sonradan görme hiçbir padişaha da kalmayacağının aşikar olduğunu gösteren bir eser. Mart ve Haziran arasında tekrarlanan İstanbul seçimiyle ilgili konuşulurken  bir dostumuzun bahsettiği bir kitap. Alt başlığı da Sosyal Devletin ve Yeni Liberalizmin Öyküsü.

Paradigma belli bir davranış ve kavrayış biçimini özetliyor olsa da Hasan Şimşek kavramı daha ziyade iktisadi anlamıyla işliyor. Paradigma değişiyor, değişecek de, Fikret Başkaya’nın kelimeleri ile iflas edecektir. Çalışmasında Şimşek paradigma değişiminde kapitalist üretimin yaşadığı bunalımların neden olduğunu söylüyor. Yeniden üretimin başladığı zamanları da yeni paradigma olarak açıklıyor.

Buradaki tarihlendirmeyi sanırım Amerikalı iktisatçı Joseph Schumpeter yapmış. Şimşek ise bunun Türkiye ayağını ek olarak sunuyor. İngiliz tarihci Eric j. Hobsbawm’ın dönemleri üzerinden tarışmayı şekillendirse de Şimşek,söz konusu paradigmanın tamamen sönümlendiği anı son olarak kabul ediyor. Misal “Dördüncü Dalga” dediği paradigmayı artık refah devlet esintilerinin de ortadan kalktığı 1985 yılı ile sonlandırıyor.

Her paradigma bir dalga boyunu temsil ediyor. Bu dalgaların isim babası Sovyet marksist iktisatçı Kondratieff ((kontrayev okunuyor) imiş. Dolayısıyla dönüşümlerin seyrini Kontrayev dalgaları olarak ele almış.

Şimşek, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal yapısı ile değerli tespitler yapsa da siyasi tespitleri bildik Türk tarih tezleri. Kürt sorunu ile ilgisi yine terör ve bölücülük üzerine. BDP-PKK blogu şeklindeki adlandırma da bu algıyı doğruluyor. Bunun yanında Türkiye coğrayasının Kürtlerin yaşadığı bölgesini Güneydoğu Anadolu olarak zikrederken, yine Irak’ta Kürtlerin yaşadığı bölgeyi Irak Kürt Bölgesi olarak adlandırıyor… Şimşek, ikitasdi ve sosyal eşitsizliği sadece sözle anlatmıyor istatistiklerle de destekliyor. Bu bakımdan çalışmayı konu ile ilgili değerli bir kaynak olarak görebiliriz.

Sanırım Beşinci Dalga’ya kadar olan kısmı Şimşek daha önceki çalışmalarında incelemiş. Yeni Liberalizm (neoliberalizm) evresi olan bu evrenin 2008’deki sistem krizi nedeniyle bir durağanlığının da söz konusu olduğunu söylerken yeni bir paradigmaya da hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor, çamların artık bardak olacağının müjdesini veriyor.