Gündoğumuna Yolculuk

Gölge Konuşuyor:

Romanı var eden kahramanıdır. Kahraman taşır romanı. Romancı da bunun farkındadır. Öykü, konu kurgu tamam da kahraman daha önemlidir. Özgün tara0016olmalıdır kahraman. Her ne kadar post-modern roman kahramanı gerçekdışı ilan etmeye yeltendiyse de, kahraman halen cazibe merkezidir. Bir olguyu ya da duyguyu anlatının merkezine koymak isteyebilirsiniz ; anlattığınız ister savaş olsun, ister kıskançlık olsun, ister şu ya da bu düşünce olsun, bütün hepsinin araçsal bir değeri vardır yalnızca. Esas olan kahramandır.  Üst düzey toplumcu romanlarda bile bu böyledir. Örneğin Zola’nın Germinal’i. Ettien olmasaydı bunlar olmayacaktı izlenimini veriyor…  Bu noktada romana negatif bir değer de atfedebilirsiniz. Şunu unutmayalım roman modernizmle var olmuştur. Bu bakımdan modernizmin bireyci ideolojisiyle örtüşür genelde. İnsan bu durumda şöyle de düşünebilir: Belki bir gün bireyci ideolojiler tarih sahnesinden silinir. O zaman da roman, doğal olarak aşılır.

Julian Barnes da Dünya Tarihi adlı romanında neredeyse kahramansız bir roman yaratmıştır. Buna rağmen Barnes kahramanın öneminin farkındadır. Bunu Gündoğumuna Yolculuk’ta Jeanie karakterinde belli ediyor. Bu romanın en önemli unsuru bence de Jeanie ya da Jean’dır. Jean erkeklerin dünyasında başına buyruk bir kadındır. Çocukluğundan itibaren hayatıyla ilgili tüm önemli kararları kendisi alır ve uygulamakta tereddüt geçirmez. Mesela sevdiği adama gidip duygularını ifade edebiliyor, karşı taraf harekete geçmeden. Evlendiği adama evlilik teklifini de o yapar. Daha sonraki boşanma kararını da kendisi verir yine. Sadece çocuk konusunda ortak karar alırlar. Çocuğu da tek başına Jean büyütür zaten. Uçmak da dahil yapmak istediği her şeyi denemiştir o… Yüz yıl yaşamıştır Jean. İnsan düşünmeden edemiyor, zihnen sağlıklı olan bir insan bedenen de sağlıklı olabiliyor. Bence Jean bunu başarmış… Üç bölümlük romanın üçüncü bölümünde Jean’dan çok, artık kendisi gibi yaşlı oğlu Gregory öne çıkar. Bu bölüm ikibinlerde geçiyor. Gregory’de hayatının sonbaharında artık yalnızdır. En yakını Jean’dan ziyade ÇAB adını verdiği Çok Amaçlı Bilgisayar’ıdır. Gregory ÇAB sayesinde bir çok gerekli gereksiz konu araştırır; Tanrı’nın varlığı, dinlerin geçerliliği, intiharların nedenleri. Jean, Gregory’nin bu çabasını beyhude bulur. Günümüzün izole bireyinin bir temsilidir Gregory…

Kitaptan:tara0014tara0015