Hazret-i Dangalak: 2. Azizname

Gölge Konuşuyor:

İlkinden kırk yıl sonra yazılmış 2. Azizname. Bu da seksenlere tekabül ediyor. Bu durumda da Hazret-i Dangalak’ın kim olduğunu herkes tahmin edebilir. Bir de 90’da yazdığı taşlamalarda Sultan Palamut var. Şöyle bir ipucu vereyim. Halkı sefalet içinde yaşarken kendisi sırça köşkünde sefa süren bir sultan.tara0008

Siyasi olmayan taşlamalar da var 2. Azizname’de. Mesela Sapına Kadar; yaşlılığı konu alan, biraz daha düzyazı formatında, daha ziyade Nesin’in gülmece öykülerine benziyor. Bir iki tane de uygarlık eleştirisi olan taşlama  var.

HAZRET-İ DAL-YAPRAK
İkincisi gelmeden bilinmez,
Birincinin birinci olduğu,
İkinci Abdülhamit gelmeseydi,
Kimseler bilemezdi,
İlk Abdülhamit’in birinci olduğunu

Dördüncü, Üçüncü, İkinci Murat olmasa,
İlki olmazdı Murat’ların birincisi.
Napolyon bile birinciliği,
İkincisine borçludur.
Lui’ler de öyledir.
Bu her yerde böyledir.
İşte İkinci İnönü sayesinde,
Olmadı mı İsmet İnönü birinci.

Gelelim şu bizim Hazret-i Dal-Yaprak,
Gelip oturdu en tepeye langadak,
Demokrasiyi okus pokus yaparak.
Alçaklıkta öyle rekorlar kırdı ki,
Hiçbir zaman hiç kimse bu rekoru kıramaz.
Bu yüzden gelemez arkasından ikincisi.
Tarihimizde sonsuza dek,
Bu alçaklık rekortmeni,
Birinci bile olmadan, adsız sansız kalacak!