Hekimliğin Seyir Defteri

Gölge Konuşuyor:

Hekimlik mesleği konusunda bir bilgi dağarcığı. Aynı zamanda disipliner ve etik olma açısından farkındalık yaratacak değerli bir eser. Buram buram sempati ve samimiyet kokan bir eser. Sadece meslekten olanlara değil genel okur profiline de hitap ediyor. Bir hekimin günlüğü şeklinde değil, dünden bugüne hekimliğin kısa tarihçesi şeklinde. Bir hekimin  hekimliğin tarihine girmeden , Galen’den Hipokrat’tan vs. den bahsetmeden hikayesinin eksik kalacağını gösteren bir eser. Edebiyat ve felsefe sahalarında soluklanmış birinin kaleminden çıkan bu eser her kütüphanede bulunması gereken önemli bir kaynak kitap. Okunması keyifli, ama bu bilgi çöplüğü işime gelmez diyenin de açıp karıştırabileceği, resimlerine bakabileceği ilgi çekici bir eser. Her tespit, her ilişki resimlerle ve örneklerle somutlaştırılmış. Baskısına ve kağıt kalitesine göre sudun ucuz üstelik.

Tıp mesleğine karşı konumlanışım daha çok hasta düzeyindeydi, son yıllarda sağlıktan değer üretilmesi nedeniyle bu ilişki kimi zaman müşteri düzeyine düştü. Ne yapayım ki, özellikle özel sağlık kurumunda kendimi yolunmuş tavuk gibi hissediyorum. Kurumun yanı sıra meslekten bazı kişiler de kazanma isteklerini çok belli ediyorlar. Buna rağmen güleryüz göstermeleri durumunda hekimlik mesleğinin her zaman yanımda itibarı var. Kronik sağlık sorunları ve rutin kontrolleri olan biri olarak söylüyorum bunu. Faik Çelik’in çalışmasının son bölümlerinde değindiği hekimlik modelleri benim için çok önemli.

Bunun yanında hekimliğin itibarını sarsan bazı görüş ve anlatılardan bahsediyor kitap. Çelik’in yorumsuz verdiği mesleğin iktidarın aracı olduğuna dair tezleri ben de acımasız bulduğumu söylemeliyim

Bana ilginç ve tuhaf gelen bir çok bilgi ile karşılaştım. Plasebo ve psikosomatik etki, şarlatanlık mesela: Mesmer hayranı olan bir arkadaşım vardı. Öve öve bitiremiyordu. Mesmer hakkında detaylı bilgisi olmayan birisi olarak onun ilk modern şarlatan olduğunu öğrendim.  Bunun yanında din adamı ile hekimin aynı kişi olması… Cerrahinin bu kadar eski bir tarihinin olması bana şaşırtıcı geldi.

Edebiyatta ve resim sanatında tıp ile ilgili kısımları da ben editöryal bir şey değil de kitabın yazarının gerçekten bu sahalarla yakın ilişkisi olduğunu düşündüğümden bu bölümleri deneyim düzeyinde değerlendirdim. Bu bakımdan yazarla aynı havayı teneffüs etmemizi yukarıda sözünü ettiğim samimiyet ve sempatinin de kanıtı olarak göstermek istiyorum…