Zehirlenen Çocukluk

Gölge Konuşuyor:

Alt başlığı “Modern Dünyanın Çocuklar Üzerinde Zararlı Etkileri.” Bir çocuk gelişim kitabı olarak değil, çocuğun maruz kaldığı şeyler ve buna karşı yapılması gerekenler anlatılıyor. Kitapta kavramlaştırılmış iki öğe var. “Toksik Çocukluk Sendromu” ve “Çocukları Detokslamak.” Toksik çocukluk sendromu, sorunun tespiti. Detokslamak da yapılması gerekenler. Sendromun kapsamında olan ve çocuğun elinden alınanlar şöyle özetlenebilir:

1- Çocukların yediği yemekler
2- Egzersiz aktivite ve serbest oyun miktarı
3- Dış mekanlarda, özellikle de doğal ortamlarda harcanan zaman mikterı
4- Uyku süresi ve düzeni
5- Güvenilir ve dengeli yaşam tarzı
6- İlk on sekiz ay boyunca duygusal bağ potansiyeli
7- Yetişkinlerin çocuklarla konuşma miktarı ve tarzı
8- Çocuk bakımı düzenlemelerindeki istikrar
9- Kendi kendilerini idare edebilmeleri için ne ölçüde yardım aldıkları
10- Çevrelerinde kendilerine örnek olan rol modelleri
11- Çocukları boyunca duygusal güven ve denge seviyesi
12- Aile içerisinde sosyal etkileşime ayrılan süre
13- Gittikleri anaokulu ve okullardaki değer ve inanç sistemi
14- Ebeveynlerin çocuk yetiştirmenin her alanında kendilerine güvenleri
15- Çevre desteğinin “yetişkin ittifakı”

Liste oldukça kabarık, modern zamanlar ve teknolojik toplum olmayla birlikte bu başlıkları yeniden çocuk lehine dönüştürmek gerekliliği yani detoksalama konusu da aynı başlıklar altında işleniyor. İyileştirmeyi de şu başlıklar altında işleyebiliriz:

1- Keyifli bir ortamda, mecburi okul yemekleri
2- Çocukların okul yemekleri için yiyecek yetiştirdikleri ve hazırladıkları projeler faaliyete geçirmek
3- Okul çevresinde abur cubur yemek satımının yasaklanması
4- Çocuklarının ev-okul arası yolculuklarının düzenlenmesii (öneri olarak da yürüyen otobüs örnek verilmiş)
5- Çocuklara uygun şehir planlaması, örneğin “ev bölgeleri” ve ortak alanlar, çocukların dışarıda oynaması için sokakların daha güvenli hale getirilmesi.
6- Şehirlerin yeşillendirilmesi ve doğal oyun alanları yapılması
7- Altı yaşın altındaki çocuklar için iyi finanse edilmiş, çocuk odaklı okulöncesi hazırlık
8- Çeşitli yaş grubu çocukları için uygun, esnek, ekonomik, kaliteli çocuk bakım hizmetleri
9- Okuryazarlığa dengeli bir yaklaşımı olan heyecan verici ilköğretim müfredatı
10- Ergenlik öncesi çocukları hedef olan reklamların yasaklanması
11- Cep telefonu sahibi olmaya ciddi düzenlemeler getirilmesi
12- Ebeynlere yardımcı olacak televizyon programları ve internet siteleri
13- Etkin, geniş kapsamlı ebeveynlik programları

Ayrıca da kitap ebeveynlere rehberlik edecek  ve onlara önerilerde bulunacak bir kılavuz. Çocuk varsa eğer, bu kitap da olsun derim. Başlarda iyi bir motivasyonla okuyup sonradan yer yer sıkıldığım bir kitap oldu. Sorun tespitinde ve iyileştirme başlıklarında yazarla yüzde yüz hemfikirdim. Ne var ki bazı ayrıntılarda ayrı düştük. Örneğin artık pek tercih edilmeyen ödül ve ceza gibi pekiştireçler (biraz yumuşatılmış bir şekilde) yeniden tedavüle sokuluyor. Çocuğa karşı ebeveynin kullanacağı dil ve üslup konusunda da bazı çelişkilere rastlladım. Özetle detokslama mevzusunda bazı yöntemsel sıkıntılar var gibi…